บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ VILLAS HUA HIN อนุญาตให้ลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) ได้รับประโยชน์จาก บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการจอง ที่มีอยู่ในไซต์นี้และมีการอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”)

ก่อนที่จะจองบริการใดๆ บนไซต์ ลูกค้าประกาศ (i) ว่าลูกค้ากำลังดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของตนเองซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม งานฝีมือ อิสระ หรือทางการเกษตรของลูกค้าดังกล่าว และ (ii) ลูกค้า มีความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มที่ในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในปัจจุบันเหล่านี้

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างระมัดระวังและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ล่วงหน้าสำหรับบริการใดๆ ที่ให้ไว้ในโรงแรม เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้คุณสมบัติมาตรฐานของเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและพิมพ์ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้และเงื่อนไข

V VILLAS HUA HIN ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ ในกรณีนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับใหม่จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์พร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้ ขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด ลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ลูกค้าทำการจองบริการของตนเท่านั้น

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระเงิน หากจำเป็น สำหรับวิธีการทางเทคนิคทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์

ด้านบนของหน้า
2. คำอธิบายของบริการ

2.1 การใช้บริการที่โรงแรมวีวิลล่าหัวหิน

‎ V VILLAS HUA HIN เสนอ (i) บริการจองห้องพักในโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่น (“บริการที่พัก”) (2.1.1) และ (ii) บริการเสริมสำหรับบริการดังกล่าว (“บริการเสริม”) บนเว็บไซต์ (2.1 .2).
บริการที่พักและบริการเสริม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่าบริการของ วี วิลล่า หัวหิน”

2.1.1 การให้บริการด้านที่พัก

เว็บไซต์นี้อนุญาตให้จองห้องพักในโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่นที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ วี วิลลา หัวหิน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “สถานประกอบการ”)

ลักษณะสำคัญ วันที่พร้อมให้บริการ ราคา ตัวเลือกที่เสนอ เงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการขายเฉพาะที่ใช้กับอัตราที่เลือก (นโยบายการรับประกัน เงื่อนไขการยกเลิก เวลาเช็คอิน เงื่อนไขอัตราสมาชิก ฯลฯ) ของสถานประกอบการที่เสนอจะแสดงในช่วง ขั้นตอนการจองตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3 ด้านล่าง

ในแง่นี้ สถานประกอบการแต่ละแห่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของตนเองซึ่งบังคับใช้กับราคาที่เลือกซึ่งมีอยู่บนไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไขพิเศษ”) ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการจองใดๆ เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เวลาเช็คอินและเช็คเอาต์ นโยบายการรับประกัน ระยะเวลาการยกเลิก การเข้าถึง Wi-Fi เงื่อนไขเฉพาะที่บังคับใช้กับเด็ก และการอนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปในกรงหรืออยู่ในกรงในพื้นที่ส่วนกลางของสถานประกอบการ (สำหรับ เหตุผลด้านสุขอนามัย ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปในห้องอาหาร) อาจมีรายละเอียดอยู่ในเงื่อนไขพิเศษ

สุดท้าย ที่ V VILLAS HUA HIN รีสอร์ทเต้นรำตามระเบียบที่บังคับใช้ในบางประเทศ ลูกค้าอาจถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มตำรวจเมื่อมาถึงสถานประกอบการ ในการดำเนินการนี้ ลูกค้าจะถูกขอให้แสดงเอกสารประจำตัวเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตำรวจหรือไม่

2.1.2 การให้บริการด้านสมนาคุณ

ไซต์นี้ยังอนุญาตให้จองบริการเสริม เช่น อาหารเช้า แชมเปญหนึ่งขวดเมื่อลูกค้ามาถึง หรือการอัปเกรดบริการที่พัก

บริการเสริมยังรวมถึงบริการการเดินทางตามความหมายของมาตรา 3.1 ของ Directive (EU) 2015/2302 ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2015 ว่าด้วยการเดินทางเป็นแพ็คเกจและการจัดการการเดินทางที่เชื่อมโยง ซึ่งกับบริการที่พักอาจก่อให้เกิด “ผลประโยชน์การเดินทางที่เกี่ยวข้อง” หรือ “แพ็คเกจท่องเที่ยว” VILLAS HUA HIN ตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในคำสั่งดังกล่าว ข้อมูลนี้จะแจ้งแก่ลูกค้าก่อนการจองบริการเหล่านี้ในเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแต่ละข้อ

2.2 การให้บริการคู่ค้า

V VILLAS HUA HIN เข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้เรียกว่า “พันธมิตร”) เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา เลือก และจองห้องในสถานประกอบการของแบรนด์ต่างๆ ที่จัดจำหน่ายโดย VILLAS HUA HIN บนเว็บไซต์ของพันธมิตร (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการของพันธมิตร”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่ใช้บังคับกับบริการพันธมิตรเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของพันธมิตร

ด้านบนของหน้า

3. ขั้นตอนการสำรองการบริการ

ลูกค้าเลือกบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนไซต์หรือของพันธมิตรโดยทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

3.1 การจองบริการ VILLAS HUA HIN

ลูกค้าจองบริการ V VILLAS HUA HIN บนเว็บไซต์

ขั้นตอนการจองแตกต่างกันไป VILLAS HUA HIN ตามเส้นทางและคำขอของลูกค้า ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

– ขั้นตอนที่ 1: การป้อนข้อมูลของเกณฑ์การค้นหาสำหรับปลายทาง สถานประกอบการ และบริการเสริมหนึ่งหรือหลายบริการตามความเหมาะสม

– ขั้นตอนที่ 2: ผลลัพธ์และการเลือกสถานประกอบการ และบริการเสริมอย่างน้อยหนึ่งรายการ (ถ้ามี)

– ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดและลักษณะของบริการที่เลือก โดยเฉพาะหากเป็นบริการที่พัก: ลักษณะของที่พัก (ประเภทห้อง ขนาดห้อง ทีวี มินิบาร์ ฯลฯ) ระยะเวลาเข้าพัก , ตัวเลือกที่มีให้ (เช่น อาหารเช้า การเข้าถึง Wi-Fi เป็นต้น) ราคารวมของการจองรวมถึงรายละเอียดภาษีที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มข้อมูลทางกฎหมายในกรณีของบริการการเดินทางหรือแพ็คเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขพิเศษ (นโยบายการรับประกัน นโยบายการยกเลิก เวลาเช็คอิน ฯลฯ);

– ขั้นตอนที่ 4: สรุปการจองบริการด้วย: (i) คำชี้แจงของคุณสมบัติหลัก (ระยะเวลาการเข้าพัก คุณสมบัติของบริการที่พัก และ/หรือบริการเสริม) จำนวนรวมภาษีที่เกี่ยวข้อง และ ( ii) การระบุข้อมูลติดต่อของลูกค้าโดยลูกค้า: ไม่ว่าจะผ่านการระบุตัวตนด้วยบัญชีที่มีอยู่ หรือโดยการกรอกข้อมูลในฟิลด์บังคับทั้งหมด (ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ที่มีความเป็นไปได้ในการบันทึกข้อมูลนี้โดยการสร้างบัญชีสมาชิก บนเว็บไซต์หรือการเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกที่เสนอโดย V VILLAS HUA HIN;

– ขั้นตอนที่ 5: การจองบริการโดยลูกค้าเสร็จสมบูรณ์โดย: (i) ระบุข้อมูลการชำระเงินของเขา/เธอ ไม่ว่าในกรณีของการชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมดของการสำรองห้องพักก่อนการเข้าพัก หรือใน กรณีร้องขอการรับประกันการจองสำหรับบริการที่พัก และ: (ii) การตรวจสอบและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจองก่อนการตรวจสอบโดยลูกค้า;

– ขั้นตอนที่ 6: การยอมรับการจองบริการโดย V VILLAS HUA HIN และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

– ขั้นตอนที่ 7: อีเมลยืนยันการจองบริการจะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยสรุปบริการที่จองไว้ ราคา เงื่อนไขพิเศษที่ลูกค้ายอมรับ วันที่ทำการจอง ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหลังการขายและการเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่อยู่ของสถานประกอบการที่ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้

การจองทั้งหมดจะถือว่าทำทันทีที่ลูกค้าคลิกที่หน้า “สรุปการจองของคุณ” (i) ในกรณีของการจองแบบชำระเงินล่วงหน้า ที่ปุ่ม “ชำระเงิน” หรือ (ii) ในกรณีของการจองที่ต้องชำระเงิน ภายในสถานประกอบการ บนปุ่ม “ยืนยัน”

ลูกค้าสามารถจองบริการ VILLAS HUA HIN ในนามของบุคคลเพิ่มเติมหนึ่งคนขึ้นไป สูงสุด 7 (เจ็ด) ห้อง นอกเหนือจากหมายเลขนี้ การจองที่ทำโดยลูกค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้กับกลุ่มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.meetings วี วิลล่า หัวหิน .com สำหรับการจองเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ การประชุม สัมมนา ฯลฯ จำเป็นต้องไปที่ส่วน « Professional Solutions» ของ www.all เว็บไซต์ วี วิลล่า หัวหิน .com

3.2 การจองบริการพันธมิตร

การจองโดยลูกค้าผ่านบริการพันธมิตรจะทำผ่านเว็บไซต์และบริการมือถือของพันธมิตรแต่ละราย

การจองทำขึ้นโดยตรงระหว่างลูกค้าและพันธมิตร โดยทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในเว็บไซต์และบริการมือถือของพันธมิตร

ด้านบนของหน้า
4. ราคาและการชำระเงิน
4.1 ราคา

ราคาที่เกี่ยวข้องกับการจองบริการจะระบุไว้ก่อน ระหว่าง และหลังการจอง

สำหรับบริการที่พัก ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อห้องสำหรับจำนวนคนและวันที่เลือก

เมื่อยืนยันการจองบริการ ราคารวมจะแสดงให้กับลูกค้าในจำนวนเงินพร้อมภาษีที่รวมอยู่ในสกุลเงินธุรกิจของสถานประกอบการ (ซึ่งในบางกรณีอาจแตกต่างจากสกุลเงินท้องถิ่นของสถานประกอบการ) และใช้ได้เฉพาะสำหรับ ระยะเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

หากการชำระราคารวมของบริการที่จองไว้ทำที่สถานประกอบการในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากที่ยืนยันในการจอง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โปรดทราบว่าหากการแปลงสกุลเงินที่ยืนยันแล้วในการจองเป็นสกุลเงินอื่นปรากฏบนเว็บไซต์ การแปลงสกุลเงินดังกล่าวจะมอบให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่ตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวันที่จองและวันที่เข้าพัก สถานประกอบการ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์ ตัวเลือกต่างๆ (เช่น อาหารเช้า อาหาร 2 มื้อ อาหาร 3 มื้อ ฯลฯ) ที่ไม่ได้นำเสนอในระหว่างการจองบริการจะไม่รวมอยู่ในราคา

ภาษีนักท่องเที่ยวซึ่งแสดงในระหว่างขั้นตอนการจองบริการจะต้องชำระโดยตรง ณ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ยกเว้นในกรณีที่ชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ก่อนการเข้าพัก ซึ่งสามารถรวมจำนวนเงินดังกล่าวได้

ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับในวันที่จอง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องจะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติในราคาที่ระบุไว้ในวันที่เรียกเก็บเงิน

การเปลี่ยนแปลงหรือการแนะนำค่าธรรมเนียมทางกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจจะมีผลโดยอัตโนมัติในราคาที่ระบุไว้ในวันที่เรียกเก็บเงิน

สุดท้ายนี้ ข้อเสนอส่งเสริมการขายบางอย่างมีให้เฉพาะบนเว็บไซต์และจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และไม่สามารถหาได้ที่แผนกต้อนรับของสถานประกอบการ

4.2 BEST PRICE GUARANTEE

หากลูกค้าพบราคาที่ถูกกว่าในที่อื่นภายใน 24 ชั่วโมงของการจองบนเว็บไซต์และไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันที่วางแผนจะเดินทางมาถึงสถานประกอบการ V VILLAS HUA HIN และ/หรือสถานประกอบการจะดำเนินการให้ตรงกับราคาต่ำสุด อัตราและเพื่อเสนอส่วนลดเป็นจำนวน (i) 10% สำหรับ Fairmont, Raffles และ Swissôtel และ (ii) 25% สำหรับแบรนด์อื่นๆ ที่มีสิทธิ์ เงื่อนไขของการมีสิทธิ์รับข้อเสนอนี้และขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับประโยชน์ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของ “การรับประกันราคาที่ดีที่สุด”

4.3 การชำระเงิน

ลูกค้าให้ข้อมูลการชำระเงินของตน (i) เพื่อชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าพัก (ii) เพื่อเป็นหลักประกันการจอง หรือ (iii) อันเป็นผลมาจากขั้นตอนการเช็คเอาท์ออนไลน์ที่เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของ บริการต้อนรับตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 4.3 ด้านล่าง ซึ่งระบุโดยตรง ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว (การเข้าระบบที่ปลอดภัยโดยการเข้ารหัส SSL) เมื่อเป็นบัตรเครดิต: หมายเลขบัตรเครดิต ไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข วันที่มีผลบังคับใช้ ( โปรดทราบว่าบัตรธนาคารที่ใช้จะต้องใช้ได้ ณ เวลาที่เข้าพัก) และรหัสความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ระบุไว้ด้านล่าง

V VILLAS HUA HIN ได้เลือก OGONE/Ingenico Payment Services (เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data เพื่อรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรธนาคาร บัตรเครดิตของลูกค้าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยพันธมิตรเหล่านี้ และสามารถปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลหลายประการ: บัตรถูกขโมยหรือถูกบล็อก ถึงขีดจำกัด ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ฯลฯ ในกรณีที่เกิดปัญหา ลูกค้าจะต้องติดต่อ/ ธนาคารและสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นใดเพื่อยืนยันการจองบริการและวิธีการชำระเงินของเขา/เธอ

วิธีการชำระเงินออนไลน์ (บัตร กระเป๋าเงิน ฯลฯ) ที่มีอยู่และระบุไว้ในหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์อาจเป็น Visa และ Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24 , PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop และบัตรคาสิโน Banque รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่ชำระเงินให้กับสถานประกอบการหรือนิติบุคคลอื่น สถานประกอบการแต่ละแห่งหรือนิติบุคคลอื่นอาจยอมรับวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน แต่ลูกค้าต้องแสดงบัตรเครดิตต่อสถานประกอบการที่พวกเขาใช้เพื่อรับประกันการจองหรือชำระเงินล่วงหน้า . สถานประกอบการอาจขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารประจำตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิต

หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักออนไลน์ สถานประกอบการอาจขอให้ลูกค้าวางเงินมัดจำหรือมอบอำนาจในการหักบัตรเครดิตเพื่อรับประกันการชำระเงินของจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ใช้ในสถานที่ .

สมาชิกของโปรแกรมสมาชิก V VILLAS HUA HIN อาจใช้คะแนนของตนเพื่อจองบริการ V VILLAS HUA HIN ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ VILLAS HUA HIN ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในโปรแกรมสมาชิก

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาปรากฏตัวในวันแรกของการจองบริการที่พัก (“ไม่มาเข้าพัก”) การจองของลูกค้าจะถูกยกเลิกทั้งหมด ลูกค้าได้รับแจ้งว่าในกรณีดังกล่าว สถานประกอบการจะขายห้องของตนและหากการจองไม่สามารถยกเลิกได้ / ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ / ไม่สามารถคืนเงินได้ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหรือค่าชดเชยใดๆ หากการจองได้รับการค้ำประกันด้วยบัตรเครดิตหรือถูกสงวนเงินไว้ล่วงหน้าจากธนาคาร สถานประกอบการจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นค่าที่พักคืนแรกจากบัตรเครดิตที่ให้ไว้เป็นหลักประกันสำหรับการจองและค่าคืนเพิ่มเติม ของการจองจะถูกยกเลิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษ

At the time of pre-payment, the amount that is debited when reserving the Service includes the total amount indicated at the time of reservation (including all applicable taxes) and, if applicable, the price of the options selected by the Customer, as described in Article 4.1 above.

ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขณะที่ทำการจอง หากลูกค้าต้องการรับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบกระดาษ เขา/เธอต้องร้องขอโดยชัดแจ้งจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

4.4 บริการต้อนรับ (เช็คอินและเช็คเอาท์ออนไลน์)

ในการใช้บริการต้อนรับ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทความนี้อย่างเต็มที่

เพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งการมาถึงและ/หรือออกเดินทางของลูกค้าจากสถานประกอบการ SOFITEL VILLAS HUA HIN ได้จัดทำ Welcome Service ซึ่งเป็นขั้นตอนในการทำให้กระบวนการเช็คอินและ/หรือเช็คเอาต์เป็นแบบดิจิทัลก่อนการเข้าพัก ว่าการจองของเขา/เธอมีสิทธิ์รับบริการนี้

ลูกค้าจะได้รับคำตอบจากสถานประกอบการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์จากบริการนี้ภายใน 2 วันนับจากวันที่ร้องขอ

ในบางกรณี การเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทำการเช็คเอาท์ออนไลน์ด้วย ในกรณีนี้ ลูกค้ายังคงมีอิสระที่จะปฏิเสธการเช็คเอาท์ออนไลน์ (เรียกอีกอย่างว่า “การเช็คเอาท์ด่วน”) ซึ่งจะยกเลิกคำขอเช็คอินออนไลน์และโดยทั่วไปคือบริการต้อนรับ

ในกรณีที่ไม่บังคับเช็คเอาท์ออนไลน์ ลูกค้าสามารถเช็คอินออนไลน์และเช็คเอาท์ที่สถานประกอบการ

การเช็คเอาต์ออนไลน์ส่งผลให้มีการขออนุมัติ (เรียกอีกอย่างว่า “การกันวงเงินล่วงหน้า “) จากธนาคารของลูกค้า ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการรับประกันค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการเข้าพักและให้การอนุมัติการชำระเงินแก่สถานประกอบการตามค่าใช้จ่ายจริงของลูกค้าจนถึงจำนวนเงินที่อนุมัติ สถานประกอบการจะหักเฉพาะยอดรวมตามจริงของใบแจ้งหนี้เมื่อลูกค้าออกจากที่พักเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก โดยไม่ต้องมีสถานะทางกายภาพหรือการตรวจสอบใหม่จากลูกค้าดังกล่าว

ผลรวมของการขออนุมัติรวมถึงผลรวมของการจอง (หรือจำนวนเงินคงเหลือในกรณีที่มีการชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนเมื่อทำการจอง) และการชำระเงินก้อนเพื่อให้ครอบคลุมการบริโภคในสถานที่หรือค่าใช้จ่ายของลูกค้า (อาหารเช้า หากไม่รวมอยู่ในราคา ร้านอาหาร บาร์ ภาษีนักท่องเที่ยว หากมี ฯลฯ) จำนวนเงินนี้กำหนดโดยสถานประกอบการ V VILLAS HUA HIN ตามจำนวนคนและจำนวนคืนที่จอง

ตัวอย่างเช่น: 2 คืนที่ 130 ยูโร + 40 ยูโรโดยประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = คำขออนุมัติ 300 ยูโร

คำขออนุมัติไม่ใช่การหักบัญชีในทันที แต่สอดคล้องกับเงินสำรองสำหรับการชำระเงินในอนาคต ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารของลูกค้า ซึ่งจะลดวงเงินของบัตรธนาคารชั่วคราวที่ใช้รับประกันความเป็นไปได้ในการหักบัญชีครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คำขออนุมัติอาจปรากฏเป็นการตัดบัญชีที่รอดำเนินการในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัตรที่ใช้

เมื่อคำขออนุมัติได้รับการเปิดใช้งานและยืนยันโดยธนาคาร เมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก สถานประกอบการจะส่งคำขอเดบิตไปยังธนาคารของลูกค้าตามผลรวมของใบแจ้งหนี้:

• หากใบแจ้งหนี้น้อยกว่าผลรวมของคำขออนุมัติ การตัดบัญชีจริงจากบัตรจะเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้จริง จากนั้นวงเงินของบัตรจะถูกปรับใหม่ (ออก) จากบัญชีของลูกค้าโดยคำนึงถึงความแตกต่างนี้ (ภายในกรอบเวลาที่แตกต่างกันไปตามธนาคาร)

ตัวอย่างเช่น คำขออนุมัติ 300 ยูโร ใบแจ้งหนี้สุดท้าย 260 ยูโร = เดบิต 260 ยูโร และการยกเลิกคำขออนุมัติส่วนที่เหลืออีก 40 ยูโร

• หากใบกำกับสินค้ามากกว่าผลรวมของคำขออนุมัติ สถานประกอบการจะนำไปใช้อย่างครบถ้วน ค่าใช้จ่ายที่เหลือจะถูกหักจากบัตรใบเดียวกัน ดังนั้น การหักเงินสองครั้งจากบัญชีของลูกค้า หนึ่งคือผลรวมของคำขออนุมัติและอีกอันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่าลูกค้ากลับไปที่แผนกต้อนรับเพื่อชำระยอดรวมของการขออนุญาตหรือชำระเงินทันที

ตัวอย่างเช่น คำขออนุมัติ 300 ยูโร ใบแจ้งหนี้สุดท้าย 320 ยูโร = เดบิต 300 ยูโร + เดบิต 20 ยูโร

สถานประกอบการบางแห่งอาจใช้สกุลเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างจากที่ใช้สำหรับคำขออนุมัติ ในกรณีนี้ จำนวนเงินที่หักจริงอาจแตกต่างจากผลรวมของคำขออนุมัติ เนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้ระหว่างวันที่ขออนุมัติและวันที่ในใบแจ้งหนี้

ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คำขออนุมัติอาจส่งผลให้มีการหักเงินจากธนาคารของลูกค้า ก่อนที่การหักบัญชีจริงจะมีผล ในกรณีนี้ บัตรจะไม่ถูกหักสองครั้ง ยอดคงเหลือ หากเป็นหนี้ลูกค้า ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หากลูกค้าตามคำแนะนำของสถานประกอบการ มีความประสงค์ที่จะชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักทั้งหมดเมื่อเดินทางมาถึง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นที่สถานประกอบการจะไม่สามารถเพิ่มเข้าในบัญชีห้องพักได้ และจะชำระโดยตรงกับโรงแรมในเวลาที่มีการบริโภค

หากการจองถูกยกเลิกหลังจากมีการขออนุมัติแล้ว คำขอยกเลิกคำขออนุมัติจะถูกส่งไปยังธนาคารของผู้ถือบัตรโดยอัตโนมัติ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การยกเลิกนี้อาจดูเหมือนเป็นการคืนเงิน

โปรดทราบว่าการอนุมัติจำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า (หรือเงินคืน) มักจะใช้เวลายี่สิบสี่ (24) ถึงสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึงเจ็ด (7) วันทำการหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับผู้ถือบัตร ธนาคาร.

ในการเปิดใช้งานคำขออนุมัติ ลูกค้าจะได้รับเชิญให้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตของตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้บริการ ลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของคำขออนุญาต และคำขออนุญาตจะดำเนินการเฉพาะกับข้อตกลงของลูกค้าเท่านั้น ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเก็บไว้โดยผู้ให้บริการชำระเงินของ V VILLAS HUA HIN เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับข้อมูลธนาคาร

หากลูกค้าได้ให้รายละเอียดบัตรเครดิตของตนเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันการสำรองห้องพัก:

• ลูกค้าได้รับเชิญให้ใช้บัตรใบเดียวกันเพื่อดำเนินการตามคำขออนุญาตของตน และในกรณีดังกล่าว ลูกค้าเพียงให้การอนุมัติสำหรับการดำเนินการของตนและป้อนรหัสความปลอดภัยของตน

• ลูกค้ายังคงมีอิสระในการเลือกบัตรธนาคารอื่นสำหรับคำขออนุมัติ และในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับเชิญให้ป้อนข้อมูลของบัตรใหม่ที่เลือกอีกครั้ง

ในกรณีที่ลูกค้าไม่รับประกันการจองแต่ส่งคำขออนุมัติซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว โดยธรรมชาติแล้ว การจองนี้จะกลายเป็นการค้ำประกันโดยบัตรที่ใช้สำหรับการขออนุมัติ

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธคำขออนุมัติ หรือการหยุดชะงักทางเทคนิคที่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการขออนุมัติ การจองจะยังคงอยู่ในสถานะเริ่มต้น (รับประกันการจองโดยบัตรที่เลือกในขณะที่ทำการจองหรือไม่ใช่ รับประกันการจอง)

เมื่อธนาคารของลูกค้าใช้ระบบรักษาความปลอดภัย “3D Secure” ธนาคารอาจส่ง SMS ไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งการหักเงินในบัญชี ไม่ว่าในกรณีใดจะเป็นการหักบัญชีทันที

ด้านบนของหน้า
5. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจองบริการ

สำหรับบริการที่พัก (การจองห้องพักในสถานประกอบการหรือที่พักประเภทอื่น) โปรดทราบว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเพิกถอนตามมาตรา L. 221-18 ของรหัสผู้บริโภค ใน VILLAS HUA HIN เต้นรำกับมาตรา L. 221-28 วรรค 12 ของรหัสผู้บริโภค ซึ่งไม่รวมสิทธิ์นี้สำหรับสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาบริการที่พักที่จะจัดให้มีในวันที่หรือระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการจองบริการแต่ละครั้ง เงื่อนไขพิเศษจะระบุเงื่อนไขในการยกเลิกและ/หรือแก้ไขการจอง

การจองแบบชำระเงินล่วงหน้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการยกเลิกใดๆ เงินมัดจำ (เงินที่จ่ายล่วงหน้า) จะไม่ได้รับเงินคืน มีระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ

เมื่อเงื่อนไขพิเศษอนุญาต: • การยกเลิกการจองบริการสามารถทำได้โดยตรงบนเว็บไซต์ในส่วน “ปรึกษาหรือยกเลิกการจองของคุณ”; • การแก้ไขการจองบริการสามารถทำได้โดยตรงกับสถานประกอบการ ซึ่งมีการระบุข้อมูลติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในอีเมลยืนยันการจอง

ในกรณีของการหยุดชะงักของบริการโดยลูกค้า จะมีการเรียกเก็บราคาที่ตกลงกันไว้ทั้งหมด จะไม่มีการคืนเงินให้ในกรณีที่จองแบบชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าพัก

ในกรณีของบริการที่พัก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขพิเศษ ลูกค้าต้องออกจากห้องของสถานประกอบการก่อนเวลาที่กำหนดโดยสถานประกอบการ โดยทั่วไปคือเวลา 12.00 น. ของวันสุดท้ายของการจอง มิฉะนั้น ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกหนึ่งคืน

ด้านบนของหน้า
6. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้า

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกใช้บริการบนเว็บไซต์และความเหมาะสมสำหรับความต้องการของตน เพื่อไม่ให้ VILLAS HUA HIN ถูกติดตามความรับผิดในเรื่องนี้

ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อสร้างบัญชีและ/หรือการจองบริการใดๆ V VILLAS HUA HIN ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเป็นการฉ้อโกงที่ลูกค้าให้มา นอกจากนี้ เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่รับผิดชอบการใช้บัญชีของตนและการจองใดๆ ที่ทำขึ้น ทั้งในนามของลูกค้าและในนามของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้เยาว์ ยกเว้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่เป็นการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อใน ส่วนหนึ่งของลูกค้าดังกล่าว ในแง่นี้ ลูกค้าต้องแจ้งให้ V VILLAS HUA HIN ทราบทันทีเกี่ยวกับการแฮ็กหรือการใช้ที่อยู่อีเมลอย่างฉ้อฉลโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในข้อ 9

ลูกค้าตกลงที่จะใช้ไซต์และบริการที่นำเสนอโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ในกรณีที่มีการละเมิดภาระหน้าที่ของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ V VILLAS HUA HIN หรือบุคคลที่สาม ในการนี้ ลูกค้าให้คำมั่นที่จะรับประกัน V VILLAS HUA HIN จากการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการไล่เบี้ยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อชดเชยความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าชดเชยใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าให้คำมั่นที่จะจองบริการขั้นสุดท้าย ชำระค่าบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง: – การจองหรือการชำระเงินใด ๆ ที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ได้ผล ไม่สมบูรณ์ หรือฉ้อฉลด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า จะส่งผลให้มีการยกเลิกการจองบริการโดยเสียค่าใช้จ่ายของลูกค้า โดยไม่กระทบต่อการกระทำใด ๆ ที่ VILLAS HUA HIN อาจฟ้องร้องลูกค้ารายดังกล่าว – ลูกค้าจะต้องไม่เชิญบุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมที่น่าจะก่อกวนสถานประกอบการและ/หรือการเข้าพักของลูกค้ารายอื่นเข้ามาในสถานประกอบการ – ลูกค้าต้องไม่นำเครื่องดื่มหรืออาหารจากภายนอกเข้ามาในสถานประกอบการ (พื้นที่ส่วนกลางและ/หรือห้องนอน) เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากสถานประกอบการที่เป็นปัญหา – ลูกค้าจะไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และควรสูบบุหรี่ในห้องนอนเท่านั้น หากพวกเขาจัดเป็นห้องสูบบุหรี่และจองล่วงหน้าเป็นห้องดังกล่าว สถานประกอบการบางแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งหมายความว่าห้ามสูบบุหรี่ในห้องนอนด้วย – ลูกค้าจะต้องไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงการดำเนินงานของสถานประกอบการ รวมถึงพนักงานของบริษัทจะไม่ประนีประนอมกับความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือบุคคลภายใน – ให้กว้างกว่านั้น พฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสถานประกอบการ ตลอดจนการละเมิดข้อบังคับภายในของสถานประกอบการ จะทำให้ผู้อำนวยการสถานประกอบการและ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นขอให้ลูกค้าออกจากสถานประกอบการ โดยไม่มีค่าตอบแทนและ/หรือคืนเงินหากมีการชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ยังไม่มีการชำระเงิน ลูกค้าต้องชำระค่าบริการที่ใช้ก่อนออกจากสถานที่ – ผู้เยาว์จะต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่และอยู่ในความครอบครองของเอกสารประจำตัวส่วนบุคคล ผู้ใหญ่คนนี้อาจเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (สถานประกอบการอาจสามารถขอหลักฐานการยินยอมจากผู้ปกครองได้) – ลูกค้ายังรับหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการ (รวมถึงเครือข่าย Wi-Fi) ไม่ได้ใช้ในทางใด ๆ ในการทำซ้ำ แสดง ทำให้พร้อมใช้งาน หรือสื่อสารกับงานสาธารณะหรือวัตถุที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปภาพ รูปถ่าย งานดนตรี งานโสตทัศนูปกรณ์ ซอฟต์แวร์และวิดีโอเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ที่ระบุไว้ในหนังสือ I และ II ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อจำเป็นต้องได้รับอนุญาตดังกล่าว ลูกค้ายังต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรอย่างผิดกฎหมาย และละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่บ่อนทำลายประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการจองขั้นสุดท้ายจ่ายราคาบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้อง จริงๆแล้ว การจองหรือการชำระเงินใดๆที่ผิดปกติไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือฉ้อโกงเนื่องจากเหตุผลของลูกค้าจะส่งผลในการยกเลิกการจองบริการและค่าใช้จ่ายจะเป็นพาหะโดยลูกค้าแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีใดๆที่อาจ ลูกค้าจะไม่เชิญบุคคลใดๆที่อาจทำให้บริษัทหรือลูกค้าอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าลูกค้าจะไม่นำเครื่องดื่มหรืออาหารจากภายนอกองค์กร ลูกค้าไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและควรสูบบุหรี่ในห้องนอนถ้าห้องนอนถูกจัดเป็นห้องสูบบุหรี่และจองล่วงหน้าเป็นห้องสูบบุหรี่ บางสถานที่มีการห้ามสูบบุหรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่าการสูบบุหรี่ในห้องนอนเป็นสิ่งต้องห้าม ลูกค้าจะไม่ขัดขวางหรือรบกวนการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงพนักงานของพวกเขาและจะไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยขององค์กรหรือบุคลากรภายในองค์กร มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกล่าวว่าการกระทำใดๆที่ละเมิดศีลธรรมและความสงบเรียบร้อย และการกระทำใดๆที่ละเมิดกฎระเบียบภายในขององค์กรจะทำให้ผู้บริหารและผู้ให้บริการอื่นๆเพื่อเรียกร้องให้ลูกค้าออกจากเว็บไซต์โดยไม่มีการชดเชยหรือคืนเงิน ถ้ายังไม่ได้จ่ายลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการก่อนออกจากสถานที่ ความจริงที่ว่าผู้เยาว์ต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่และถือบัตรประชาชน ผู้ใหญ่อาจเป็นบุคคลใดๆที่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของพวกเขา ลูกค้ายังสัญญาว่าจะให้แน่ใจว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครือข่าย Wi-Fi จะไม่ใช้ในทางใดๆเพื่อคัดลอกแสดงหรือส่งงานสาธารณะหรือวัตถุเช่นข้อความภาพหรือภาพถ่ายที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เพลงงานโสตทัศนูปกรณ์ซอฟต์แวร์และวิดีโอเกมจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มแรกและสองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขององค์กรรวมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากตัวเขาและ/หรือแขกของเขาภายในสถานประกอบการ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าว และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น V VILLAS HUA HIN ขอสงวนสิทธิ์ในการแทรกแซงหากจำเป็นและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อลูกค้า

ด้านบนของหน้า
7. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของ V VILLAS HUA HIN

V VILLAS HUA HIN ดำเนินการภายใต้ภาระผูกพันของวิธีการเพื่อให้การเข้าถึงไซต์และบริการที่นำเสนอใน VILLAS HUA HIN เต้นรำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเพื่อดำเนินการด้วยความขยันและความสามารถและจะพยายามทุกวิถีทางภายใน ขีด จำกัด ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความผิดปกติใด ๆ ที่ได้รับความสนใจ

อย่างไรก็ตาม V VILLAS HUA HIN อาจถูกบังคับให้ระงับไซต์เป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องรับผิด

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าความรับผิดของ V VILLAS HUA HIN ไม่ได้ขยายไปสู่ความไม่สะดวกหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: – การส่งและ/หรือการรับข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ดี และ/ หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต – ความล้มเหลวของอุปกรณ์รับสัญญาณหรือสายการสื่อสาร – ความผิดปกติใด ๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและ/หรือสำรองบริการ

ไซต์อาจเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บลิงค์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เผยแพร่และจัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่ง VILLAS HUA HIN ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวและบริการที่นำเสนอในนั้น ในแง่นี้ มีข้อสังเกตเป็นพิเศษว่าพันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมข้อเสนอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของพวกเขาเอง การตัดสินใจปรึกษาเว็บไซต์บุคคลที่สามจึงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าโดยสมบูรณ์

V VILLAS HUA HIN ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถานประกอบการแต่ละแห่งและลูกค้า ซึ่งลูกค้ารับทราบและยอมรับโดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้ V VILLAS HUA HIN จึงมีอำนาจในการเจรจา ฝึกอบรม และการตลาดของ V VILLAS HUA HIN Services ที่สถานประกอบการ ตั้งข้อสังเกตว่าสถานประกอบการดำเนินการโดยนิติบุคคลที่แตกต่างจากวีวิลล่าหัวหิน

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในกรณีที่มีการฟ้องร้องและ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าพักที่สถานประกอบการหรือการจองบริการ VILLAS HUA HIN ลูกค้าตกลงที่จะติดต่อเฉพาะบริษัทที่ดำเนินการของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและใน ในแง่นี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดจาก VILLAS HUA HIN หรือบริษัทในกลุ่ม V VILLAS HUA HIN ใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการมีอยู่ (i) ในอีเมลยืนยันการจอง และ (ii) ในแบบฟอร์มของสถานประกอบการบนเว็บไซต์

ด้านบนของหน้า
8. เหตุสุดวิสัยและการย้ายที่ตั้ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เป็นที่ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่าเหตุสุดวิสัยจะระงับการปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งกันและกันของภาคีและแต่ละฝ่ายต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยคือเหตุการณ์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปโดยนิติศาสตร์ของศาล Cassation ฝรั่งเศส หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีฝ่ายใดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

ในกรณีของเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์พิเศษหรือความเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้ห้องของสถานประกอบการพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า สถานประกอบการอาจสงวนทางเลือกในการจัดหาที่พักให้กับลูกค้าทั้งหมด หรือบางส่วน ณ สถานประกอบการในประเภทที่เทียบเท่าหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนหน้าของลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการโอน (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของห้องพัก ค่าขนส่ง และค่าโทรศัพท์) ระหว่างสถานประกอบการทั้งสองจะต้องชำระโดยสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในการเต้นรำ VILLAS HUA HIN ด้วยขั้นตอนมาตรฐานที่มีอยู่ของสถานประกอบการดังกล่าว

ด้านบนของหน้า
9. การติดต่อ บริการลูกค้า และการร้องเรียน

ฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ที่การกำจัดของคุณเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบนไซต์

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่พื้นที่สนับสนุน หรือเขียนถึงเราได้ที่: ฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับการจอง 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Evry – FRANCE

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขอแนะนำให้ส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับการไม่ดำเนินการหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีของบริการภายในแปด (8) วันหลังจากวันที่สิ้นสุดการให้บริการ

ในความสัมพันธ์กับฝ่ายบริการลูกค้า ลูกค้าสัญญาว่าจะรักษาความสุภาพและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ V VILLAS HUA HIN สถานประกอบการ หน่วยงานของกลุ่มหรือพนักงานหรือผู้ทำงานร่วมกันใน V VILLAS HUA HIN เต้นตามหลักสามัญสำนึกและความสุภาพ V VILLAS HUA HIN ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดกับลูกค้าในกรณีที่มีพฤติกรรมที่มีอคติหรือน่าตำหนิ (โดยเฉพาะพฤติกรรมที่โชคร้าย เป็นอันตราย หรือดูถูก) เกี่ยวกับ V VILLAS HUA HIN สถานประกอบการ หน่วยงานของกลุ่มหรือ พนักงานหรือผู้ทำงานร่วมกัน

ด้านบนของหน้า
10. การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อลูกค้าใช้ไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการจอง VILLAS HUA HIN และเอนทิตีกลุ่ม V VILLAS HUA HIN ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ใน “กฎบัตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ดังนั้น ข้อมูลที่รวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการจองของลูกค้าจึงมีไว้สำหรับ V VILLAS HUA HIN หน่วยงาน พันธมิตร ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์) และสถานประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจองหรือดำเนินการล่วงหน้า มาตรการตามสัญญา เมื่อการค้ำประกันที่กำหนดโดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำมาใช้แล้ว ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกถ่ายโอนจากยุโรปไปยังประเทศที่ไม่รับประกันว่าจากมุมมองของสหภาพยุโรปจะมีระดับการปกป้องข้อมูลเทียบเท่ากัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของธุรกรรมการชำระเงิน หน่วยงานในกลุ่ม V VILLAS HUA HIN จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกรรม ในโอกาสนี้ V VILLAS HUA HIN และสถานประกอบการอาจใช้ผู้ให้บริการป้องกันความเสี่ยงกลุ่ม V VILLAS HUA HIN เพื่อปรับแต่งการวิเคราะห์ของพวกเขา ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนที่ดำเนินการ กลุ่ม VILLAS HUA HIN อาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ลูกค้าใช้ช่องทางการจองอื่นหรือวิธีการชำระเงินอื่น มาตรการเหล่านี้จะมีผลในการระงับการดำเนินการจอง หรือหากผลการวิเคราะห์ไม่รับประกันความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ จะเป็นการยกเลิก

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ของตนได้ตลอดเวลาภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้มีกำหนดไว้ใน “กฎบัตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ด้านบนของหน้า
11. เบ็ดเตล็ด

การป้อนข้อมูลธนาคารที่จำเป็นและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ของการจองบริการและการชำระยอดรวม เนื่องจากการดำเนินการจองดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษที่บังคับใช้ถือเป็นภาระผูกพันทั้งหมดของคู่สัญญา ไม่สามารถรวมเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในที่นี้

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขพิเศษและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขพิเศษจะเป็นเพียงเงื่อนไขเดียวที่ใช้บังคับสำหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามของพันธมิตรและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ในทางกลับกัน ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับ ภาระผูกพันที่เป็นปัญหา

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นถือว่าไม่ถูกต้องหรือประกาศเช่นนั้นภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือตามคำตัดสินที่ตัดสินโดยเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด ข้อกำหนดอื่นๆ จะยังคงมีผลใช้บังคับตามขอบเขตสูงสุด .

ภาษาที่แท้จริงคือภาษาฝรั่งเศส หากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศสจะมีผลเหนือกว่าการแปลอื่น ๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท การดำเนินคดี ความยากในการตีความ หรือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ และในลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า V VILLAS HUA HIN อาจมอบหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ตลอดจนสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดที่แนบมากับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลูกค้า ลูกค้าตกลงว่าการมอบหมายดังกล่าวจะปล่อย V VILLAS HUA HIN สำหรับโฉนดในอนาคต ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือสิทธิ์และภาระผูกพันที่แนบมากับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก VILLAS HUA HIN

ด้านบนของหน้า
12. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอยู่ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส โดยไม่ขัดขวางข้อกำหนดในการคุ้มครองที่บังคับซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในประเทศที่พำนักของผู้บริโภค

V VILLAS HUA HIN ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเป็นไปได้ในการไล่เบี้ยในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ไปสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยแบบธรรมดาหรือการระงับข้อพิพาทในรูปแบบอื่นใดภายในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ I ของเล่ม VI ของรหัสผู้บริโภค

หลังจากที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าหรือสถานประกอบการเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยกันเอง และในกรณีที่มีคำตอบเชิงลบหรือไม่มีการตอบกลับภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่แนะนำ ลูกค้าสามารถติดต่อคนกลางเพื่อการท่องเที่ยวและ การเดินทาง – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 สำหรับบริษัทในเครือ V VILLAS HUA HIN Group และโรงแรมที่มีการจัดการ และสำหรับโรงแรมแฟรนไชส์ ​​V VILLAS HUA HIN ที่ตัดสินใจหันไปใช้สื่อกลางเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง

ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในโปรตุเกสซึ่งไม่สามารถระงับได้โดยสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือโดยฝ่ายบริการลูกค้า ลูกค้าจะได้รับเชิญให้ทำการเรียกร้องบนแพลตฟอร์มการร้องเรียนที่จัดเตรียมไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ซึ่งมีอยู่ในหน้าการนำเสนอของ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: www.livroreclamacoes.pt

V VILLAS HUA HIN ยังแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการมีอยู่ของแพลตฟอร์ม European Online Dispute Resolution (“ODR”) ที่ลูกค้าอาจใช้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/